Log på   

Login

Registrer

COM_USERS_REGISTER_NAME_MESSAGE
Angiv venligst et gyldigt brugernavn. Ingen mellemrum, mindst 2 karakterer og må ikke indeholde følgende tegn: < > \ "\ ' % ; ( ) &
COM_USERS_REGISTER_PASSWORD2_MESSAGE
Adgangskoderne som du angav matcher ikke. Angiv venligst din ønskede adgangskode i feltet Adgangskode og bekræft indtastningen ved at angive den i feltet Bekræft adgangskode.
Ugyldig emailadresse
Emailadressenerne som du angav matcher ikke. Angiv venligst emailadressen i feltet emailadresse og bekræft indtastningen ved at angive den i feltet Bekræft emailadresse.
* * Påkrævet felt

Kontakt   |  linkedin

logo-header

Generalforsamling d. 18 januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Fletværk Vandbehandling

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. januar 2017 kl. 10.00  - 14.00 hos DANVA Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.

Agenda

a. Registrering af fremmødte.

b. Velkomst v/Richard Friis Løgstrup, Formand Fletværk Vandbehandling

Dagens møde:

1) Valg af dirigent

2) Formandens årsberetning

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

5) Valg af bestyrelse og suppleanter

6) Valg af formand

7) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor

8) Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest onsdag den 4. januar 2017) 

9) §8 Kontingent
9.1 Kontingents størrelse fastsættes af DANVA. Fletværk Vandbehandlings medlemmer pr. 14. januar 2016 betaler 1.400,- kr. pr. år for personligt medlemsskab indtil udgangen af 2018. Dernæst fastsættes kontingentet af DANVA, da Fletværk Vandbehandling nedlægges som forening og overgår til at være en netværksgruppe under DANVA.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring:

9.1 Kontingents størrelse fastsættes af DANVA. Fletværk Vandbehandlings medlemmer pr. 14. januar 2016 betaler kr. 750/år for et personligt medlemsskab indtil udgangen af 2018. Dernæst fastsættes kontingentet af DANVA, da Fletværk Vandbehandling nedlægges som forening og overgår til at være en netværksgruppe under DANVA.

10) Eventuelt

Omtale i STF

Deltagere i udarbejdelse af guide om indkøb af proceskemikalier er følgende:
Tina Klarskov, Nordisk Aluminat;
Orla U. Jensen, Dankalk;
Michael Bo Jensen, Bo Jensen Vandbehandling;
Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi;
Bjarne Larsen, Brenntag-Nordic;
Ulrik Folkman, Hedensted forsyning;
Mikael Fredsted, Chr. Krog;
Richard Friis Løgstrup, Markedschef GEA Westfalia

  • BESTYRELSESMØDER

    Ønsker fra medlemmer til events er velkomne.

    Bestil nyhedsbrev hos DANVA. 

     

  • 1